Hiljaisuus ennen myrskyä 19-vuotiaan nuoren näkemyksiä politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista.

Mitä hallitus on tehnyt vuonna 2016?

 • Mitä opiskelija saisi leikatulla rahalla?
  Mitä opiskelija saisi leikatulla rahalla?

Joulu on juhlittu, olen ollut välipäivät Muuramessa partion merkeissä ja tänään on vuoden toiseksi viimeinen päivä. Nyt siis on hyvä aika tehdä katsaus menneeseen vuoteen:
 

 1. Lapsilisiä leikattiin. 82 sentin leikkaus ensimmäisestä lapsesta ja 90 sentin leikkaus toisesta lapsesta voi olla jo suuria summia vanhemmille. Lapsilisää menetetään noin kymmenen euroa vuodessa. Nyt ensimmäisestä lapsesta maksetaan noin 96 euroa, toisesta lapsesta noin 106 euroa. Leikkausten takia kahden lapsen perheet menettäisivät noin kaksikymmentä euroa, jolla saisi melkein viikon ruuat, jos oikein säästeliääksi ryhdytään.

 2. Alle 3-vuotiaiden lasten kotihoidon tuki pienenee. Tällä hetkellä se on yhdestä lapsesta noin 341 euroa ja se vähentyy kolmella eurolla.

 3. Yksityisen hoidon tuki vähenee noin 1,50 euroa kuussa, kun tällä hetkellä se on 174 euroa.

 4. Päivähoito-oikeutta rajattiin niin, että vähintään toisen vanhemman ollessa kotona, lapsi saa olla päivähoidossa korkeintaan 20 tuntia viikossa. He eivät kuitenkaan ole silloin oikeutettuja aamupalaan tai välipalaan. Kunnat ja hoitopaikat voivat kuitenkin itse päättää siitä.

 5. Elatustuki pienenee 1,30 eurolla kuussa. Nyt täysi elatustuki on 154,77 euroa kuussa.

 6. Työttömän 700 euron peruspäiväraha laskee reilulla kuudella eurolla kuukaudessa.

 7. Työmarkkinatuki pienenee saman verran kuin peruspäiväraha.

 8. Ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa leikataan 0,85 euroa.

 9. Työttömien omaehtoisen koulutuksen kulukorvaukset poistetaan kokonaa, josta valtio saa 47 miljoonaa euroa.

 10. Työmääräinen kansaneläke vähenee 5,40 eurolla kuussa, nyt se on reilu 634 euroa.

 11. Eläkkeensaajan asumistuki laskee. Esimerkiksi 300 euron asumistuesta leikataan vajaa 3 euroa kuukaudessa.

 12. Rintamalisä pienenee noin 50 senttiä kuussa, nyt siihen oikeutetut saavat vajaa 50 euroa kuukaudessa.

 13. Opintorahan osuus opintotuesta pienenee 250,28 euroon. Nyt se on 303,19-336,76 euroa. Opintorahaa siis leikataan enimmillään 86 euroa kuukaudessa. Sillä summalla nuoret saisivat kuukauden opiskelijalounaat ja aamiaiset.

 14. Ammatillisista oppilaitoksista leikataan 190 miljoonaa euroa.

 15. Aikuisille ja lapsille maksettava perusvammaistuki laskee 80 senttiä kuussa. Nyt se on 93 euroa. Ylin vammaistuki laskee 3,60 euroa kuussa. Se on tällä hetkellä 421 euroa.

 16. Pitkäaikaisesti sairaan tai vammaisen eläkkeensaajan perushoitotuki vähenee reilut 50 senttiä kuussa, nyt se on 63 euroa. Ylin hoitotuki, joka on vajaa 328 euroa, pienenee 2,80 euroa kuukaudessa.

 17. Kuntien valtionosuuksia leikataan 0,85 prosenttia.

 18. Valtionosuuksien leikkaamisen lisäksi kunnilta leikataan 130 miljoonaa euroa. Se voi korottaa vuokria ja sosiaali- ja terveyspalveluiden maksuja, jolloin vähävaraiset joutuvat vielä huonompaan asemaan.

 

Hallituksemme on istunut vasta vajaat kaksi vuotta päättämässä asioista. Mitä he ovat tehneet? Leikkauksia, leikkauksia ja lisää leikkauksia.

Terrafamen kaivokselle päätettiin antaa lisärahoitusta sata miljoonaa euroa. Vielä kesällä hallituksen oli tarkoitus ajaa kaivos alas, jos se ei löydä yksityistä rahoittajaa ennen vuodenvaihdetta. Kenen taskuista tuo sata miljoonaa euroa otetaan? Opiskelijoiden, vähävaraisten, lapsiperheiden, sairaiden ja eläkeläisten.

Valtio maksaa miljardeja euroja ympäristölle haitallisia tukia, joihin lukeutuu muun muassa kilometrikorvaukset, jotka ovat enemmän kuin olisi tarpeen. Sen sijaan, että nuorisoa, lapsiperheitä, vähävaraisia, sairaita ja eläkeläisiä rangaistaisiin siitä, että he kuuluvat johonkin näistä luokista – tai mahdollisesti jopa useampaan – ympäristölle haitalliset tuet voitaisiin lakkauttaa kokonaan. Siitä jo saataisiin huomattavasti lisää rahaa.

Yritin etsiä tietoa teollisuuden päästökauppatuesta, mutta en löytänyt kovin paljon sellaista, jonka niin sanottu normaali kansalainen ymmärtäisi. Löysin kuitenkin muutaman uutisen aiheesta. Teollisuuden päästökauppatuki tarkoittaa sitä, että päästökauppojen kulut korvataan teollisuudelle, vaikka sitä saavat eivät keskittyisi lainkaan uusiutuvaan energiaan. Ensi vuodelle tukeen on varattu 43 miljoonaa euroa. Yhteensä sitä maksettaisiin vuosina 2017-2021 enimmillään 232 miljoonaa euroa riippuen siitä, pysyvätkö päästöoikeudet halpoina. Miksi hallitus haluaa tukea raskasta teollisuutta ja samalla luonnon tuhoamista?

Suomella on hyvät ilmastotavoitteet ilmastonmuutoksen ja lämpenemisen rajoittamiseksi. Ympäristölle haitalliset tuet, Terrafame ja teollisuuden päästökauppatuki on kuitenkin ristiriidassa tavoitteiden kanssa.

Kun tämän kaiken kokosin yhteen, tulee mieleen eräs keskustelu brasilialaisen ystäväni kanssa. Hän kysyi minun ehdokkuudestani kuntavaaleissa, jonka jälkeen aloimme keskustelle maidemme hallituksista. Hän kertoi, että edellinen hallitus ei tehnyt mitään muuta kuin leikkauksia. Nykyinen hallitus leikkaa vielä lisää, mutta tekee myös muutakin. Hänen mainitsemansa edellinen hallitus kuulosti hyvin samanlaiselta tämän hetkisen hallituksen kanssa; se leikkaa todella paljon, mutta muuta ei juurikaan tapahdu.

Maahanmuuttopolitiikka on tiukentunut huomattavasti. Tietenkään emme voi kaikkien elämistä kustantaa täällä, mutta en ymmärrä, miksi esimerkiksi Irak on julistettu turvalliseksi maaksi ja lähes kaikki sieltä tulleet palautetaan, vaikka on selkeää näyttöä ja todisteita siitä, että palautettava ihminen joutuu raa'an pahoinpitelyn tai jopa murhan kohteeksi. Eikö ihmisoikeudet koske omasta kotimaastaan paenneita, joista monet varmasti menisivät mielellään takaisin, jos vain kykenisivät? Entä perheenyhdistämiseen vaikuttavien tulorajojen nostaminen? Jos alaikäinen pakolainen tulee Suomeen, hän varmasti haluaisi myös perheensä. Jopa kantasuomalaisilla alaikäisillä on vaikeuksia löytää vakituista työtä saatika sellaista, jonka palkka riittäisi perheenyhdistämiseen. Myöskin työssäkäyvällä suomalaisella voi olla hyvinkin paljon ongelmia tulorajojen kanssa, jotka ovat täysin kohtuuttomia.

Vaikka huonoja asioita tuntuu olevan suuria määriä, on myös edes jotain positiivista. Lasten päivähoito-oikeutta toisen vanhemman ollessa kotona ei poistettu kokonaan, koska jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus varhaiskasvatukseen. Pienet lapset oppivat päivähoidossa muun muassa sosiaalisia taitoja, jotka vaikuttavat myös myöhemmin elämässä. Siinä on myös lastensuojelun näkökulma. Kun lapset menevät päivähoitoon, siellä olevat aikuiset voivat huomata, jos lapsella on kotona huonot oltavat.

Tämän hetkinen hallitus on hyväksynyt sukupuolineutraalin avioliittolain liitännäislait, vaikka Perussuomalaiset ja Kristillisdemokraatit yrittävät pistää kampoihin. Laki astuu voimaan ensi keväällä, jolloin uskon, että monta paria rientävät naimisiin. Jotkut järjestävät varmasti jo nyt häitään, jotta saavat ne lain voimaantuloon mennessä.

Vaikka opiskelijoilta on leikattu paljon, on myös heille tapahtunut jotain hyvää. Opiskelijat siirtyvät yleisen asumistuen piiriin, jota saa ympäri vuoden ja sitä voi saada enemmän kuin opintotukeen kuuluvaa asumislisää. Jos samassa asunnossa kuitenkin asuu esimerkiksi kolme ystävystä ja heillä on yhteinen sopimus, se katsotaan yhdeksi ruokakunnaksi, ja jos kolmen ihmisen tulot ovat vähänkään suuremmat, ei asumistukea välttämättä voi saada, jolloin esimerkiksi kaksi opiskelijaa jäävät tyhjän päälle ja yksi joutuu sitten maksamaan muun muassa koko vuokran itse. Jos taas esimerkiksi mies ja nainen ovat kämppäkavereita, Kela katsoo sen hyvin usein avopariksi, vaikka olisi erilliset sopimukset. Käytännössä opiskelijoiden siirtymisestä asumistuen piiriin on hyödyllisintä yksinasujille. Muut joutuvat tekemään paljon paperisotaa, jotta he voisivat saada kyseistä tukea.

Vihreiden tavoitteena on työskennellä kunnissa sen eteen, että kaikkia leikkauksia ei toteutettaisi. On siis tärkeää, että jokainen äänetää kuntavaaleissa ensi keväänä, koska sillä tavalla voit vaikuttaa sinun, lapsiesi, lapsenlapsiesi, sukulaistesi, sekä muiden tuttujen lasten ja nuorten hyvinvointiin.

Loppuun vielä näytän yksinkertaistetun mallin valtion ensi vuoden budjetista:

Valtion tulot: 49 700 000 000
Valtion budjetti: 55 200 000 000
Uusi velka: 5 500 000 000
Valtion velka: 97 876 000 000
Viime leikkaukset: 900 000 000

Seuraavaksi poistan kuusi nollaa, joka on esimerkkiperheen budjetti vuodeksi:

Perheen tulot: 49 700
Perheen budjetti: 55 200
Uusi velka: 5 200
Olemassa oleva velka: 97 876
Säästöt: 900

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat